prarėžti

prarėžti
1 prarė́žti tr. 1. R312, K, 1 prakirpti, prapjauti: Toly laby tos kojos tįsta, jam i tas kelnių kalaškas prarė́žė Šmk. Praė́žk man šitą maišelį, paskum vėl užsiūsi Ssk.kerpant nukrypti: Žiūrėk, neprarė́žk pro liniją Ssk. 2. kuo aštriu rėžiant, giliai įpjauti, įbrėžti: Kaip pajutus meška, kad pilvas prarė́žtas, nesavu balsu subliovus BM68. Tai aš noriu prarėžt pilvą ir išimt tuos pinigus BsPIV63. Pilvą prarė́žk, mėsinėdamas paršą J. Dešinė ranka aprišta ir parišta; kaktoj retys, matyt, pralekiančios skeveldros prarėžtas I.Simon. Viršutiniais žandais erkės prarėžia gyvulio odą, o paskui į žaizdą įkiša straubliuką . | refl. 1. 3. prk. judant per ką, perskrosti, perkirsti: Greit judėdamas, laivo priekis prarėžė rūką . Vakaro prieblandą prarėždavo žalia, raudona raketa sp. 4. N pradėti kirpti, pjauti po gabalą (audeklo): Vienas rietimukas tik prarė́žtas Rdm. 5. praminti, padaryti provėžas: Važiavom, tai niekien nei neprarėžta (apie kelią) Vlk. 6. Lpl, Krtn šnek. praleisti pinigus (girtaujant, lošiant): Rėžė prarė́žė, parejo be kapeikos Krš. Prie loterijos – Drūktenis daugiausia prarėžia Žem. | refl.: Iš pinigų kartas rėžė ir prasirėžė Šts. \ rėžti; aprėžti; atrėžti; įrėžti; išrėžti; nurėžti; parėžti; perrėžti; prarėžti; prirėžti; surėžti; užrėžti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • prarėžti — vksm. Prarėžei mán rañką su peiliù! …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • pradrėksti — pradrė̃ksti, pràdreskia, pràdrėskė tr. 1. prabrėžti, prarėžti: Spyglys pradrėskė ranką rš. 2. pralupti, pradraskyti: Diedai, diedai, pradrė̃ksk stogą [pupai augti] Pls. Jis pràdrėskė spragą tvoro[je] J. 3. praplėšti, įplėšti: Šuo pràdrėskė… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aprėžti — 1 aprėžti tr., aprė̃žti, ia, àprėžė 1. Š apipjauti, apkirpti: Atskrabas aprėžk dėl naginių vaikams J. Kūdikius aprėžti (jiems drobę sukirpti) N. | refl. J. 2. kuo aštriu apibrėžti, įpjauti aplink: Peiliu aprėžia aplink mano galvą ir ėmęs skūrą… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atrėžti — 1 atrėžti 1. tr. R38, N, Š, DŽ atpjauti, atkirpti dalį iš didesnio gabalo: Atrėžk drobės, tai pasiūsiu marškinius Nč. Prasta medžiaga, bet kai jau buvo atrėžta, turėjau imt Srv. Atrėžk man aršiną gelumbės Rk. Atrėžė stuomenuką LTR(Ldvn). Atrėžęs… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išrėžti — 1 išrėžti, išrė̃žti, ia, ìšrėžė 1. tr. SD413, K, M, DŽ1 išpjauti, iškirpti (ppr. ką pailgą): Drobės ìšrėžiau du kavalkus ir paklojau – testa klojėjas Vlk. Dar gerai, kad neìšrėžė [audeklo] Eiš. Iš šitos eglės reiks išrėžt lentų Ds. Išrėžiau… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nurėžti — 1 nurėžti, nurė̃žti, ia, nùrėžė 1. tr. SD1150, K, DŽ nupjauti, nukirpti dalį iš viso gabalo: Nurėžiau galą audimo J. Tik žiūrėk, nenurėžk kažno kaip Ssk. Aš tau nurėšiu, tuto, baltas drobeles, tuto (d.) Tj. Tamsta nurėši du metrus šito audeklo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • parėžti — 1 parėžti, parė̃žti, ia, pàrėžė 1. tr. DŽ1, KlvrŽ, Lk papjauti, paskersti: Ar jau parėžėt tą kiaulę? Pžrl. Pjovikui tik duok, besiveizant kiaulę parėža Vvr. Jau laikas būtum prylaidą parėžti Slnt. Pjoviau sėklinius dobilus ir zuikį parėžiau Mrj …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • perrėžti — 1 perrėžti 1. tr. SD326, Sut, K perpjauti, perkirpti, perdrėksti į dvi dalis: Parrėžiau pusiau skūrą J. Parplėšė visą kulšę i batą parrėžė [šernas su iltimis] Vdk. ║ perdalyti, perskelti: Ir jis perrėžė vis pusiau BB1Moz15,10. Ir tur jo sparnus… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prapjauti — tr. 1. R pradėti peiliu ar pjūklu pjauti: Prapjaunu paltį lašinių J. Dar yr vienas kepalas duonos neprapjautas Als. Tiek bijo nu vieno klucį prapjauti Trk. 2. K peiliu prarėžti, įpjauti. | refl. tr.: Kad prasipjausi pirštą, vortinkliu liuob dėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • praraižyti — K iter. 1 prarėžti. raižyti; apraižyti; atraižyti; įraižyti; išraižyti; nuraižyti; paraižyti; perraižyti; praraižyti; priraižyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”